ADAPTACJE & MODERNIZACJE

Budynek wielorodzinny z lokalem usługowym na parterze

POWIERZCHNIA
490 m2
PROJEKT
2017
LOKALIZACJA
KRZESZOWICE
OPIS
Inwestor: biznesowy, Projekt przebudowy i rozbudowy domu
jednorodzinnego na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalem usługowym na parterze.